“Communicating hope and trust in our time.”

- Pope Francis

“AYAW LA TINDOG, KUNDI ATO!”

editorial vol2 no1

Ma-tolo na ka-bulan an naglabay tikang han umabot hi Yolanda, kundi presko pa kaupay an hinumduman han iya dara nga makalilisang nga destroso. Nadulot gud ini ha mga hunahuna han ngatanan diri la tungod han ka-grabe o kahalu-ag han naalakbatan kundi labi na tungod kay an sugad nga talagsa-on nga eksperyensya in naka bay-og ug nakapukan pa ngani hin mga ginkakaptan nga mga seguridad, mga panlantaw, mga inop, ug mga ginlalauman ha kinabuhi.

Tinuod damo an binulig ha aton nga aton igkasi-Estehanon o Pilipino ug damo liwat nga mga tikang ha langyaw nga mga nasud kahuman la han bagyo. Tikang han Yolanda ngada yana, nagin oportunidad an sugad nga kalamidad agud kitaon an mga kaupayan ug pati na liwat mga karat-an han tagsa nga mga kasingkasing han tawo.

Kon kinita an labis nga kamahinatagon, kinita liwat an mga buhat hin kahakog ug kahalot. Kon kinita an pagburubligay, kinita liwat an kamaki-kalugaringon ug pag-singabot han iba. Kon kinita an kamailobon ug kamaduruto, kinita liwat an kahubya hin pipira ug an pag-abusar han mga iginhahatag nga mga tambulig ha ira.

Sanglit, tinuod nga kinahanglan, diri la tumindog kundi kunta umato liwat—kontra han kawaray paglaum, kawaray pagpaid, kawaray paghingita hin pagbulig pagtalwas han aton mga kalugaringon, kawaray pag-ilob…

Siring han Darahonon han mga kalagasan, puydi in usa nga karabaw pagdanason ngadto han sapa kundi diri hiya mapipirit hin pag-inom… Ngan kon yana nakita kita nga nagbuburublig in damo nga mga tawo agud kita in maka-bangon ngahaw, an pakiana: Magkakamay-ada ba liwat kita kaisog hin pag-ato hadton mga nakaka-ulang han aton pagtindog ngahaw?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Current day month ye@r *